Użytkownik: Hasło: Nowy
  Sprężyny > Sprężyny Ściskane Zamówienia w PLN prosimy kierować: vkm@vanel.com +48 221 531 204


Referencja

 Sprężyny Ściskane

Wyszukiwanie, zamówienia online


         Specjalna oferta Firmy Vanel

Firma Vanel produkuje sprężyny ze stali chromowo-krzemowej, która zapewnia większą trwałość i większą sztywność


  Sprężyny cynkowane

Spreżyny cynkowane są dostępne na składzie.
Ważne jest, że mają one te same parametry co sprężyny ze stali. Ten rodzaj sprężyn jest odporny na korozję i tańszy niż ze stali nierdzewnej.


Parametry sprężyn ściskanych
  Parametry fizyczne
 • d (średnica drutu): Parametr określa grubość drutu z którego została wyprodukowana sprężyna.
 • S (trzpień): Wielkość ta określa maksymalną średnicę trzpienia sprężynowego przy zastosowaniach przemysłowych. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • Di (średnica wewnętrzna): Średnica wewnętrzna sprężyny może zostać obliczona przez odjęcie dwóch średnic drutu od średnicy zewnętrznej sprężyny. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • De (średnica zewnętrzna): Średnica zewnętrzna sprężyny może zostać obliczona przez dodanie dwóch średnic drutu do średnicy wewnętrznej sprężyny. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • H (otwór): Jest to minimalna średnica otworu w którym ma pracować sprężyna. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • P (skok): Średnia odległość między kolejnymi aktywnymi zwojami sprężyny.
 • Lc (Zblokowanie): Maksymalna długość sprężyny po całkowitym zblokowaniu. Zblokowanie przedstawione jest na rysunku po prawej. Tolerancja dla tego parametru to (+-)15%(orientacyjnie).
 • Ln (dopuszczalna długość): Maksymalna dozwolona długość sprężyny po obciążeniu. Jeśli ugięcie sprężyny jest większe, może doprowadzić do deformacji sprężyny (nieodwracalnej zmiany kształtu na skutek działającej siły). Dla wielu sprężyn ryzyko deformacji nie istnieje. W takim przypadku Ln = Lc + Sa, gdzie Sa jest sumą minimalnych dopuszczalnych odległości pomiędzy aktywnymi zwojami.
 • L0 (Długość swobodna): Długość swobodna sprężyny jest mierzona w stanie swobodnym po wcześniejszym jednokrotnym blokowaniu. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • Ilość zwojów: Jest to całkowita liczba zwojów w sprężynie - dla powyższego rysunku wynosi ona sześć. Aby otrzymać liczbę zwojów aktywnych sprężyny należy odjąć dwa zwoje tworzące końcówki.
 • R (Sztywność): Parametr określa opór jaki stawia sprężyna w momencie ściskania. Jednostką sztywności jest 1 DaN/mm = 10 N/mm. Tolerancja dla tego parametru to (+-)15%(orientacyjnie).
 • L1 & F1 (długość przy sile F): Siła F1 przy zadanej długości L1 może zostać obliczona na podstawie formuły: F1 = (L0-L1) * R. Analogicznie długość sprężyny L1 przy sile F1 określa wzór: L1 = L0 - F1/R.
 • Umocowanie: Określa czy końcówki danej sprężyny zostały oszlifowane.
 • Nr Referencyjny: Wszystkie sprężyny są identyfikowane przez unikalną referencję: typ . (De * 10) . (d * 100) . (L0 * 10) . materiał ; dla sprężyn ściskanych oznaczenie typu to litera "C" ; oznaczenia materiałów to "A" , "I", "N" , oraz "S". Przykład: C.063.090.0100.A to sprężyna o średnicy zewnętrznej 6.3 mm, wykonana z drutu stalowego o średnicy 0.9 mm oraz długości swobodnej 10mm.
  Materiały
 • A (Drut Stalowy): Stal według normy EN 10270-1 klasa SH
 • I (Stal Nierdzewna): Nierdzewna 18/8 oznaczenie Z10 CN 18.09.
 • N (Drut Ocynkowany): Drut stalowy sprężynowy ocynkowany
  Charakterystyki
 • Końcówki: Wszystkie sprężyny ściskane mają końcówki płaskie przyłożone z wyjątkiem sprężyn o długości 360mm.
 • Sztywność: Tolerancja stosowana dla sztywności to (+-)15%(orientacyjnie).
100 000 artykułów !
Zamówienia online

0.00 EUR   
Dane techniczne

  Najlepsze ceny
   Tel.: +48 221 531 204    Mapa Strony