Användare: Lösenord: Ny
  Fjädrar > Tryckfjädrar


Artikelnr

 Tryckfjädrar

Sökning, onlinebeställningar


         Specialerbjudanden från företaget Vanel

Företaget Vanel tillverkar fjädrar av kromvanadiumstål som säkerställer större hållfasthet och högre fjäderkonstant


  Förzinkade fjädrar

Förzinkade fjädrar finns i lager.
Det är viktigt att de har samma parametrar som fjädrar av stål. Dessa fjädrar är korrosionsbeständiga och billigare än fjädrar av rostfritt stål.


Parametrar för tryckfjädrar
  Fysiska parametrar
 • d (tråddiameter): Parametern anger tjockleken på tråden som använts vid tillverkning av denna fjäder.
 • S (stift): Detta värde anger maximal diameter på fjäderdornet i industriella tillämpningar. Tolerans för denna parameter är (+-)2%(vägledande).
 • Di (innerdiameter): Fjäderns innerdiameter kan beräknas genom att subtrahera två tråddiametrar med fjäderns ytterdiameter. Tolerans för denna parameter är (+-)2%(vägledande).
 • Di (ytterdiameter): Fjäderns ytterdiameter kan beräknas genom att addera två tråddiametrar med fjäderns innerdiameter. Tolerans för denna parameter är (+-)2%(vägledande).
 • H (hål): Det är den minsta diametern på hålet där fjädern kan arbeta. Tolerans för denna parameter är (+-)2%(vägledande).
 • P (steg): Genomsnittligt avstånd mellan efterföljande verksamma fjädrande lindningar. Tolerans för denna parameter är (+-)2%(vägledande).
 • Lc (Fjäderblock): Maximal fjäderlängd efter total blockering. Blockeringen visas i figuren till höger. Tolerans för denna parameter är (+-)15%(vägledande).
 • Ln (tillåten längd): Maximal tillåten längd av en fjäder efter belastning. Om nedböjningen på fjädern är större kan deformation på fjädern uppstå (oåterkallelig ändring av formen orsakad av den verkande kraften). För många fjädrar finns det ingen risk för deformation. I detta fall Ln = Lc + Sa, där Sa är summan av de minsta tillåtna avstånden mellan verksamma lindningar.
 • L0 (Fri längd): Fri fjäderlängd mäts i obelastat tillstånd efter en tidigare komprimering. Tolerans för denna parameter är (+-)2%(vägledande).
 • Antal lindningar: Det är det totala antalet fjädrande lindningar - i figuren ovan uppgår det till sex. För att erhålla antalet verksamma fjädervarv skall man subtrahera två ändvarv.
 • R (Fjäderkonstant): Denna parameter bestämmer fjäderns motstånd när den trycks ihop. Fjäderkonstanten mäts i 1 DaN/mm = 10 N/mm. Tolerans för denna parameter är (+-)15%(vägledande).
 • L1 & F1 (längd vid kraft F): Kraften F1 vid längden L1 kan beräknas med följande formel: F1 = (L0-L1) * R. Fjäderlängden L1 vid kraften F1 bestämms i likhet med detta med följande formel: L1 = L0 - F1/R.
 • Slipade: Detta anger att fjäderns ändar är slipade.
 • Artikelnummer: Alla fjädrar identifieras med ett unikt artikelnummer: typ . (De * 10) . (d * 100) . (L0 * 10) . material ; för tryckfjädrar betycknas typ med följande bokstäver "C" ; materialbeteckningar är följande "A" , "I", "N" , och "S". Exempel: C.063.090.0100.A är en fjäder med ytterdiameter 6.3 mm, utförd av ståltråd med en diameter på 0.9 mm och fri längd på 10mm.
  Material
 • A (Ståltråd): Stål enligt normen EN 10270-1 klass SH
 • I (Rostfritt stål): Rostfritt 18/8 beteckning Z10 CN 18.09.
 • N (Förzinkad tråd): Fjädertråd, förzinkat stål
  Egenskaper
 • Ändar: Alla tryckfjädrar har plana ändar.
 • Fjäderkonstant: Tolerans för fjäderkonstanten är (+-)15%(vägledande).
100 000 artiklar!
Onlinebeställningar

0.00 EUR   
Tekniska data

  Bästa priser
   Tel.: +48 534 985 712    Sitemap