ลงข้อมูล: รหัสผ่าน: ใหม่
   สปริง >  สปริงดึง >  หัวสปริงแบบอังฤษ


ตัวอย่าง

  สปริงดึงหัวแบบอังธฤษ

ค้นหาสปริงและสั่งงซื้อทางอีนเทอร์เนท


       ลัษณะเทคโนโลยีของสปริงดึงหัวแบบอังธฤษ
  ตัวแปลทางวัตถุ
 • d (เส้นผ่านสูนย์กลางของเส้น) ตัวเลขนี้บอกให้รู้ความยาวของเส้นผ่านสูนย์กลางของโลหะทีได้ใช้ทำสปริง
 • De(เส้นผ่านสูนย์กลางนอก) ส้นผ่านสูนย์กลางนอกขึ้นอยู่กับหัวสปริงและจำนวนม้วน ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-2%(กำหนด)
 • H (ความห่าง) นี่คือความยาวเส้นผ่านสูนย์กลางน้อยมที่สุดของเนื้อที่ข้างในของสปริงที่สปริงสามารถทำงานในนั้นได้ ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-2%(กำหนด)
 • Ln (ความยาวมากที่สุด) เป็นความยาวมากที่สุดในระยะทางจำกัด นี่ก็ เป็นความยาวมากที่สุดสำหรับการทำงานนิง ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-15%(กำหนด)
 • Fn (พลังมากที่สุด) เป็นพลังมากที่สุดที่สามารถกระทบมกับสปริง ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-15%(กำหนด)
 • L0 (ความยาวธรรมดา) ความยาวธรรมดาเป็นความยาวของสปริงที่ยังไม่ได้บิบ หรือหลังจากการบิบครั้งแรก (ถ้าต้องการ) ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-2%(กำหนด)
 • (จำนวนม้วน) จำนวนม้วนทั้งหมดของสปริง (ภาพสปริงข้างๆมี 6 ม้วน)
 • R(ความแข็ง) ตัวแปลนี้กำหนดความยืดของสปริงเมื่อดึงออก หน่วย 1 DaN/mm = 10 N/mm ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้คือ +/-15%(กำหนด)
 • L1 & F1(ความยาวตรงกับพลัง F) พลัง F1 ตรงกับความยาว L1 ที่คิดได้จาก F1 = Fn - R(Ln-L1) จากนั้นสามารถคิดความยาว L1 ได้ L1 = Ln - (Fn-F1)/R.
 • (หัวสปริง) หัวปิด 2 ข้างของสปริงดึงหัวแบบอังธฤษทำเป็น 1 วง หัว 2ข้างอยู่บน 1 ด้าน
 • 'รหัส :แต่ละสปริงจะมีรหัสเดียว: ชนิด. (De * 10) . (d * 100) . (L0 * 10) . วัสดุ ; สำหรับสปริงดึงหัวแบบอังธฤษ, ชนิดตรงกับตัวอักษรT; วัสดุตรงกับตัวอักษรA และI. ยกตัวอย่าง: รหัส T.063.090.0100.A คือสปริงดึงที่มีเส้นผ่านสูนย์กลางนอก 6,3 mm ความยาวทรรมดา10 mm, ผลิตด้วยเส้นเหล็กที่มีเส้นผ่านสูนย์กลาง0,9 mm.
  วัสดุ
 • A(เส้นเปียอโน) เหล็กตามมาตรฐาน EN แบบ 10270-1 SH
 • (เสต็นเหล็ก) 18/8 ตามมาตรฐาน Z10 CN 18.09
  ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้
 • พลังมากที่สุด: ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้สำหรับพลังมากที่สุดคือ+/- 15 % (กำหนด).
 • ความยาวมากที่สุด: ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้สำหรับความยาวมากที่สุดคือ+/- 15 % (กำหนด).
 • ความแข็ง: ความคลาดเคลือนที่จะยอมรับได้สำหรับความแข็งคือ+/- 15 % (กำหนด).
101 000 สปริง !
สั่งของออนไลน์

0.00 EUR   
ตัวแปล

  ราคาดีที่สุด
   电话:+84 873 009 975    แผนทีเวบ