ลงข้อมูล: รหัสผ่าน: ใหม่
  FAQ


ตัวอย่าง

 คำถาม

เลือกหัวข้อ FAQ
สปริงบิบอัด


ความคลาดเคลือนเส้นผ่านสุนย์กสางของเส้น สำหรับแต่ละสปริง เส้นผ่านสุนย์กสางของเส้นจะได้แสดงในผลการค้นหา ความคลาดเคลือนตามมาตรฐานผลิตเส้น (เช่น DIN, EN,...) ในเวลาม้วนสปริงเส้นผ่านสุนย์กสางของเส้น

(ความคลาดเคลือนเหลี่ยมตรงกัน) สำหรับสปริงที่อยู่ในสถาณการธรรมชาติ ความคลาดเคลือนเหลี่ยมตรงกันต้องน้อยกว่า 3โงศา

แนวม้วน ปริงบิบได้ม้วนตามข้างขวา

สำเสร็จสปริงเหล็กทุกอันต้องแจ่น้ำมัน เพื่อป้องกันการกร่อน สำหรับความทนทาน ข้าพเจ้าควรใช้สปริงเห็กเครือบ ลังกสี(ทนได้ในน้ำเกลือถึง 96ชั่วโมง) หรือ เส้นเสต็นเหล็ก(เช่น AISI ทนได้ในน้ำเกลือถึง 200 ชั่วโมง)

แม่เหล็กเหล็กของเสต็นเหล็กจะน้อยกว่าของเหล็ก

ความตามแนวตรงของพลังในสปริง สำหรับสปริงบิบทรงกระบอกที่มีความยาวเกรียวไม่ไก้เปลียน ความแข็ง (พลังของสปริง N/mm) เปลี่ยนตามแนวตรงจาก 15 -85%ความยาวการเปลี่ยนรูปร่าง ความยาวการเปลี่ยนรูปร่าง = ความยาวธรรมดา = ความยาวเมื่อบิบมากที่สุด

การบรรทุหนีกเกินไป ย่าให้สปริงที่มีม้วนต่อทำงานหนักเกินจะทำให้ลัษณะของสปริงหายไปเรืยวๆ เช่นความยาวธรรมดา

ความดัดของสปริง
ความดัดของสปริงเกิดขึ้นเนื่องจากความยาวธรรมดามากกว่าเส้นผ่านสุนย์กลาวนอก 4 เท่า ทำให้หายความสมดุล ทำให้ม้วนกลางเอียงมา หนึ่งข้าง


สปริงดึง


ความคลาดเคลือนเส้นผ่านสุนย์กสางของเส้น สำหรับแต่ละสปริง เส้นผ่านสุนย์กสางของเส้นจะได้แสดงในผลการค้นหา ความคลาดเคลือนตามมาตรฐานผลิตเส้น (เช่น DIN, EN) ในเวลาม้วนสปริงเส้นผ่านสุนย์กสางของเส้น

แนวม้วน ปริงบิบได้ม้วนตามข้างขวา

(หัวสปริง) หัวปิด 2 ข้างของสปริงดึงหัวแบบอังธฤษทำเป็น 1 วง หัว 2ข้างอยู่บน 1 ด้าน สปริงดึงหัวเยอรมันมี 2 ชนิด คือตำอหน่งหัวอยู่ที่ 0 โงศา และ อยู่ที่ 90 โงศา

( ความแตกต่างระหว่างสปริงดึงหัวอังกฤษและเยอรมัน) สปริงดึงหัวอังกฤษจะได้ใช้เมื่อต้องการหัวปิดดี ส่วนสปริงดึงหัวเยอรมันจะได้ใช้เมื่อต้องการความทนพบลังดี

สำเสร็จสปริงเหล็กทุกอันต้องแจ่น้ำมัน เพื่อป้องกันการกร่อน สำหรับความทนทาน ข้าพเจ้าควรใช้สปริงเห็กเครือบ ลังกสี(ทนได้ในน้ำเกลือถึง 96ชั่วโมง) หรือ เส้นเสต็นเหล็ก(เช่น AISI ทนได้ในน้ำเกลือถึง 200 ชั่วโมง)

แม่เหล็กเหล็กของเสต็นเหล็ก จะน้อยกว่าของเหล็ก

การบรรทุหนีกเกินไป ย่าให้สปริงที่มีม้วนต่อทำงานหนักเกินจะทำให้ลัษณะของสปริงหายไปเรืยวๆ เช่นความยาวธรรมดา


สปริงเกลียว


ความคลาดเคลือนเส้นผ่านสุนย์กสางของเส้น สำหรับแต่ละสปริง เส้นผ่านสุนย์กสางของเส้นจะได้แสดงในผลการค้นหา ความคลาดเคลือนตามมาตรฐานผลิตเส้น (เช่น DIN, EN) ในเวลาม้วนสปริงเส้นผ่านสุนย์กสางของเส้น

ตำแหน่งธรรมดาของกิ่ง กิ่งที่อยู่ในตำแหน่งธรรมดาจะทำเป็นมุมธรรมดา 0,90,180 หรือ 270โงศา

(กำลังมุม) กำลังผลจากการคูณพลังกับความยาว หน่วยคิดคือ ไม่ควรเข้าใจผิดกับพลังที่มีหน่วยคิดคือ mm*N สูตรนี้จะช่วยเข้าใจความแตกต่างระหว่างกำลังกับพลัง M=F*Ls ในนั้น Ls เป็นความยาวกิ่งได้วัดจากตรงกลางถึงหังกิ่ง

แนวม้วน ถ้าแนวม้วนเป็นขวาจะทำให้สปริงเกรียวกลับทางกับทางเข็มนาฬิกา ถ้าแนวม้วนเป็นซ้ายจะทำให้สปริงเกรียวตรงทางกับทางเข็มนาฬิกา 2ชนิดนี้มีตัวอย่างอยู่

หัว หัวสปริงต้องได้ตัดตรง


สปริงกรวย


( ความแตกต่างระหว่างสปริงเกร้วยและสปริงบิบ) โดยรวมสปริงเกร้วยจะมีการใช้งานเหมือนสปริงบิบ จุดเด่นของมันคือความยาวตอนถุกบิบจะน้อบมาก

(การปรับค่า) การปรับค่าของสปริงที่ผลิตโดยบริษัทวาแนลจะไม่เหมือนกันแต่ความแข็งเท่ากัน


การค้าฃายทางอิเล็กทรอนิกส์


ดิฉันสามารถซื้อสปริงที่ใช้ในอุตสาหกรรมชนิดไหนได้ ที่ร้านออนไลน์ของบริษัท Vanel.
สปริงบิบ , สปริงเกลียว , สปริงกรวย.
พวกเราจัดขาย t สปริงชนิดพิเศษ ถ้าสปริงที่ท่านต้องการไม่มีในแคททะลอก, พวกเราจะผลิตตามใบสั่งของของท่าน

ดิฉันไม่มีบัญชีผู้ซื้อ. ดิฉันสามารถสั่งซื้อสปริงไหมไม่ได้. ถ้าท่านไม่ติดต่อกับเซอเวอร์, ท่านสามารถค้นหาสปริงในแคททะลอกเท่านั้น. ท่านไม่สามารถเอาสปริงใส่กระเป๋าของได้

จำเป็นต้องใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่องในใบทะเบียน? . ไม่ต้อง. ไม่ต้องใส่ข้อมูลในช่องต่อไปนี้: ผู้ติตต่อ , แฟซx, เวบที่อยู่ 2

ดิฉันปรับข้อมูลส่วนตัวได้ไหม? . ได้. หลังลง ทะเบียนเสร็จ, ท่านสามารถปรับข้อมูลที่ใส่ไปแล้วในเวลาใดๆ

ทำอย่างไงเพื่อหาสปริงอุตสาหกรรมที่ดิฉันต้องการได้?. มี 2 วิธี. วิธีที่ 1คือค้นหาในเมนูด้านซ้ายหรือกดภาพ. ท่านจะเข้าไปในหน้าที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปวเทคนิคต่างๆของสปริง. หน้านี้มี2ปุ่มไห้ท่านค้นหาแบบง่ายหรือแบบระดับสูง.
วิธีที่ 2: ท่านลงรหัสของสปริงเข้าในช่องที่อยู่ข้างล่างเมนูด้านซ้ายหรือในช่องในหน้าค้นหา

ความแตกต่างระหว่างการค้นหาแบบง่ายและ ระดับสูง? . โดยรวม, ความแตกต่างอยู่ที่จำนวนตัวแปลที่ต้องการลงไปเพื่อหาชนิดสปริงที่ต้องการ. การค้นหาแบบง่ายขึ้นอยู่กับข้อมูลหักๆของสปริง. วิธีนี้ทำให้ค้นหาได้รวดเร็ว, แต่ผลออกมาจะไม่ชัดเจนเท่ากับการค้นหาระดับสูง

จำเป็นต้องใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่องในหน้าค้นหา ? . ไม่ต้อง. แต่ว่ายิ่งมีตัวแปลเยอะ, ผลออกมาจะยิ่งชัดเจน

ทำไมพูดได้ว่าเครื่องค้นหาที่นี่ได้เป็น"ทันสมัยและง่ายที่สุด"? . ข้อดีของเครื่องค้นหาที่นี่คือความเรียบง่ายและผิวหน้าที่ทำให้เกิดการรู้ได้โดยทันที. นอกจากนั้น, ระบบค้นหานี้ทำงานมีประสิทภาพและให้ผลอย่างรวดเร็ว. พวกเรามี"ตัวช่วย"ด้วยต่อการอธิบายด้วยการบอกลำดับขั้นตอนในการใช้เครื่องค้นหาเพื่อมีผลค้นหาสปริงที่ต้องการอย่างเร็วที่สุด

ทำอย่างไรเพื่อสั่งซื้อสปริงชนิดเดียวกันเป็น จำนวนมาก? กรุณาลงจำนวนสปริงเข้าในช่องจำนวนในกระเป๋าของ. ท่านไม่สามารถสั่งซื้อจำนวนสปริงมากกว่าจำนวนที่ได้แสดงในช่อง มีพร้อมในคลังสินค้าอยู่ . ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนจำนวนสปริงที่ต้องการซื้อ, กรุณากดปุ่ม เปลี่ยนจำนวน .

ดิฉันเติมสปริงเข้าในกระเป๋าของและต้องการซื้อ สปริงอื่นๆเพิ่ม. ต้องทำอย่างไร? . มี 2 วิธี. ท่านสามารถใช้เมนูมาตฐานที่อยู่ด้านซ้ายจอหรือกดที่ กลับหน้าซื้อของ ในกระเป๋าของ

สามารถมีสปริงหลายชนิดในกระเป๋าของไหม? ได้. ท่านสามารถซื้อทุกสปริงที่มีพร้อมอยู่ใส่ในกระเป๋าของเดียวกัน ซื่งประกอบด้วยสปริงกรวย,สปริงบิบ ,สปริงดึง,สปริงเกลียวด้วยจำนวนและลักษณะที่ท่านต้องการ

ดิฉันหาสปริงที่ต้องการได้แล้ว, แต่ต้องปิดบัญชี โดยยังไม่สั่งซื้อ. ดิฉันจะต้องทำใหม่ทั้งการค้นหาไหม? . ไม่ต้อง. แต่ว่าท่านอย่าลืมเซฟว์กระเป๋าของ. เนื้อหาของกระเป๋าจะได้แสดงมาเมื่อท่านลงเข้าบัญชีของตัวเอง. เพื่อเซฟว์กระเป๋าของ, กรุณาตั้งชื่อให้กระเป๋า, แล้วจึงกดที่เซฟว์. ท่านสามารถเซฟว์ได้กระเป๋าหลายใบด้วยสปริงชนิดต่างกัน

ดิฉันหาสปริงที่ต้องการไม่เจอ. ดิฉันจะทำอย่างไร? กรุณาดูหน้า สปริงพิเศษของพวกเรา. ท่านสามารถส่งไปพวกเราใบขอเสนอราคาจากหน้านี้. เราสามรพถผลิตสปริงตามความต้องการของผู้ซือ. ตอนนี้เรามีสปริงพิเศษเช่นสปริงก่อรูปแบบ, สปริงเรียบ, สปริงวงไฟฟ้า, สปริงเกลียวพิเศษ,สปริงดึงมีหัวพิเศษ, สปริงบิบพิเศษ และสปริงกรวย, สปริงดึงได้ยาวมาก. .

101 000 สปริง !
สั่งของออนไลน์

0.00 EUR   
ตัวแปล

  ราคาดีที่สุด
   电话:+84 873 009 975    แผนทีเวบ