ลงข้อมูล: รหัสผ่าน: ใหม่
  คนซื้อของ > ทำอย่างไรเพื่อสั่งซื้อของได้


ตัวอย่าง

 ทำอย่างไรเพื่อสั่งซื้อของได้

เราจะอธิบายวิธีทำอย่างไรเพื่อสั่งซื้อสปริงออนไล้ได้ เราหวังว่าข้อมุลนี้จะทำให้ข้าพเจ้ามีควาทสดวกในการซื้อของ

ก่อนซื้อของ ขอเชิญท่านติตต่อกับร้านออนไลน์ของพวกเราถ้าท่านได้ลงทะเบียนบัญชีแล้ว. ถ้าท่านเยี่ยมเยียนเวบ www.vanel.com เป็นครั้งแรก, ขอเชิญท่านลงทะเบียนบัญชีถ้าท่านยังไม่ลงทะเบียน, ท่านสามารถค้นหาสปริง อุตสาหกรรมต่างๆเท่านั้น, แต่ไม่สามารถเอาสปริงใส่กรพเป๋าของได้เพื่อลงทะเบียน, กรุณากดที่ ผู้ใช้ใหม่ ที่ต้นหน้าถ้าท่านได้ลงทะเบียนแล้ว, กรุณากรอกช่องผู้ใช้ và ô password, แล้วกดที่ ติตต่อ. พวกเรารับรองเก็บความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลของท่านและใช้ข้อมูลต่อการซื้อสปริงที่ร้านเราเท่านั้นหลังลงทะเบียนเสร็จ,ท่านสามารถปรับข้อมูลที่ใส่ไปแล้วในเวลาใดๆ เพื่อปรับข้อมูล, กรุณากดที่ ปรับข้อมูลหลังลงทะเบียนเสร็จ,ท่านสามารถเริ่มซื้อสปริงที่ร้านของพวกเราเพื่อค้นหาสปริงที่ต้องการในwww.vanel.com ขอเชิญ ท่านกดที่ชนิดสปริงในเมนูด้านซ้ายหรือกดที่ภาพใน ร้านออนไลน์หลังกดที่ชนิดสปริงที่ต้องกาน, ท่านจะเข้าในหน้าที่มีละเอียดเกี่ยวกับสปริงอันนั้นในหน้านี้จะมี2ตัวเลือกให้ท่านทำการค้นหา. นั่นคือ ค้นหาแบบง่าย และ ค้นหาระดับสูง .ความแตกต่างระหว่างการค้นหาแบบง่ายและระดับสูง อยู่ที่จำนวนตัวแปลที่ต้องการลงไปเพื่อหาชนิดสปริงที่ต้องการระบบค้นหาของพวกเราดีอย่างทันสมัย, เข้าใจง่าย, สะดวก, และมีประสิทภาพหน้าที่ตัวช่วยจะแนะนำให้ท่านค้นหาแบบง่ายและระดับสูงหน้าที่นี้ให้บอกละเอียดขั้นตอนค้นหาสปริงในแคททะ ลอกของพวกเรา. ลงรหัสสปริงที่ต้องการเข้าในช่องรหัสที่อยู่ด้านซ้ายจอหลังค้นหาสปริงที่ต้องการเสร็จ, กรุณากดที่ภาพกระเป๋าของเพื่อสั่งของในกระเป๋าของ, ท่านสามาะชรถกำหนดจำนวนสปริงที่ ต้องการท่านสามารถกลับไปที่กระเป๋าของ, เอาสปริงออกและเปลี่ยนจำนวนสปริงในเวลาใดๆ ข้อมูลต่างๆเกิ่ยวกับนโยบายการลดราคาจะอยู่ใน กระเป๋าของเช่นกันนอนจากนั้น, พวกเรายังมีหน้าที่หนึ่งที่น่าสนใจ. ท่าน สามารถเสฟว์การซื้อของกับสปริงต่างๆที่ได้เลือกและ อยู่ในกระเป๋าของไว้. หลังจากนั้น ท่านสามารถกลับมากระเป๋าของและทำให้สำเร็จการซื้อของในเวลาใดๆ ท่านจะติตต่อใหม่กับกระเป๋าของ. ท่านสามารถทำหลายกระเป๋าของที่บรรจุสปริงชนิดต่างๆท่านสามารถเสฟว์กระเป๋าของไว้และใช้ใหม่ต่อไป. ถ้าท่านต้องการซื้อสปริงในกระเป๋าของ. กรุณากดที่ช่องสั่งของพวกเราพยายามอย่างเต็มใจเพื่อช่วยท่านได้ซื้อสินค้า ที่หนึ่งในร้านต่างๆของเราอย่างได้ง่ายและสะดวกถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับเทคนิคหรือการซื้อของ, กรุณาดูหน้าFAQหรือติตต่อกับพวกเราโดยตรงสำหรับที่อยู่ติตต่อกับพวกเรา, กรุณากดที่ติตต่อ.ขอให้ท่านมีความสุขในการซื้อของ
101 000 สปริง !
สั่งของออนไลน์

0.00 EUR   
ตัวแปล

  ราคาดีที่สุด
   电话:+84 251 363 3033    แผนทีเวบ