Đăng nhập : Mật khẩu: Mới
  


Mẫu

 Đề nghị báo giá

Mẫu này chỉ là một bảng đề nghị không phải là một đơn đặt hàng. Công ty Vanel cũng sản xuất các loại lò xo theo yêu cầu của quý khách.
Mẫu đề nghị báo giá:

Thông tin khách hàng:

Công ty:

Địa chỉ:

Quốc gia:
Mã bưu điện:
Thành phố:
Đường:
Số:

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại:
Fax :
E-mail:

Đặt hàng:

Số lượng:
Mô tả:

Tài liệu và bản vẽ:

Mẫu gửi kèm:
Mẫu gửi kèm:
Mẫu gửi kèm:

  
100 000 lò xo !
Đặt hàng trực tuyến

0.00 EUR   
Các thông số kỹ thuật

  Giá tốt nhất
 ĐT : +84 873 009 975    Fax : +84 613 633 034    Sơ đồ trang web