ลงข้อมูล: รหัสผ่าน: ใหม่
  


ตัวอย่าง

 Universal Answer

เราสามารถผลิทั้งสปริงงายและสปริงยาก


กรุณาส่ง ใบขอแจ้งราคา สำหรับสปริงพิเศษ


เรามีสปริงบางชนิเช่น


เส้นโลหะทำโครง
สปริงทำขากโลหะ...
ม้วนสายไฟฟ้า
สปริงเกรีวพิเศษ
สปริงดึงมีหัวพิเศษ
สปริงบิบพิเศษ
สปริงยาวบิบ

บริษัทวาแนลก็ผลิดสปริงยาว 360.....สปริงชนิดนี้ไม่มีหัว มีม้วนต่อและไม่ได้ทำให้คม ในการผลิดมันได้ตัดตามความยาวที่ต้องการ เพื่อสั้งทำสปริงชนิดนี้คุณต้องให้เราวัสดุ เส้นผ่านสุนย์กลางนอกและเส้นผ่านสุนย์กลางของเส้น เช่น ระหัส C. 032.032.3600.A หมายถึงสปริงจะมีส้นผ่านสุนย์กลางของเส้นเหล็กคือ 0.32mm และเส้นผ่านสุนย์กลางนอกคือ 3.2mm


สปริงดึงยาวมาก

บริษัทวาแนลก็ผลิดสปริงยาว 360.....สปริงชนิดนี้ไม่มีหัว มีม้วนต่อและไม่ได้ทำให้คม ในการผลิดมันได้ตัดตามความยาวที่ต้องการ เพื่อสั้งทำสปริงชนิดนี้คุณต้องให้เราวัสดุ เส้นผ่านสุนย์กลางนอกและเส้นผ่านสุนย์กลางของเส้น เช่น ระหัส C. 032.032.3600.A หมายถึงสปริงจะมีส้นผ่านสุนย์กลางของเส้นเหล็กคือ 0.32mm และเส้นผ่านสุนย์กลางนอกคือ 3.2mm
101 000 สปริง !
สั่งของออนไลน์

0.00 EUR   
ตัวแปล

  ราคาดีที่สุด
 ĐT : +84 873 009 975    Fax : +84 613 633 034    แผนทีเวบ