Użytkownik: Hasło: Nowy
  Sprężyny > Sprężyny Skrętne Zamówienia w PLN prosimy kierować: vkm@vanel.com +48 221 531 088


Referencja

 Sprężyny Skrętne

Wyszukiwanie, zamówienia online


       Parametry sprężyn skrętnych
  Parametry fizyczne
 • d (średnica drutu): Parametr określa grubość drutu z którego została wyprodukowana sprężyna.
 • Dd (Trzpień): Wielkość ta określa maksymalną średnicę trzpienia sprężynowego przy zastosowaniach przemysłowych. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • Di (średnica wewnętrzna): Średnica wewnętrzna sprężyny może zostać obliczona przez odjęcie dwóch średnic drutu od średnicy zewnętrznej sprężyny. Średnica wewnętrzna zmniejsza się podczas pracy sprężyny aż do rozmiaru trzpienia. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • De (średnica zewnętrzna): Średnica zewnętrzna sprężyny może zostać obliczona przez dodanie dwóch średnic drutu do średnicy wewnętrznej sprężyny. Średnica zewnętrzna zmniejsza się podczas pracy sprężyny. Tolerancja dla tego parameteru to (+-)2% z tolerancją 0.1 mm.
 • L0 (Długość korpusu): UWAGA: Długość korpusu zwiększa się podczas pracy sprężyny. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • Ls (długość ramion): Długość ta mierzona jest od środka zwojów do końca ramienia sprężyny. Tolerancja dla tego parametru to (+-)2%(orientacyjnie).
 • An (Kąt maksymalny): Maksymalny dopuszczalny obrót dla danej sprężyny w stopniach. Tolerancja dla tego parametru to (+-)15 stopni(orientacyjnie).
 • Fn (maksymalna siła): Maksymalna dopuszczalna siła, jaka może działać na końcu ramienia sprężyny. Tolerancja dla tego parametru to (+-)15%(orientacyjnie).
 • Mn (Maksymalny moment obrotowy): Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy (Newton * mm). Tolerancja dla tego parametru to (+-)15%(orientacyjnie).
 • R (Sztywność kątowa ): Parametr określa opór, jaki stawia sprężyna w momencie pracy sprężyny. Jednostką sztywności kątowej jest Newton * mm / stopień. Tolerancja dla tego parametru to (+-)15%(orientacyjnie).
 • A1 & F1 & M1: (kąt a moment obrotowy i siła) Następujący wzór przedstawia obliczanie kąta przy zadanym momencie obrotowym.: A1 = M1/R. W celu obliczenia momentu obrotowego przy zadanej sile należy skorzystać z następującego równania: M = F*Ls
 • Pozycja swobodna ramion: Ramiona sprężyny w pozycji swobodnej mogą tworzyć względem siebie następujące kąty swobodne: 0, 90 ,180 lub 270 stopni. (patrz rysunek powyżej)
 • Skok: Wszystkie sprężyny dostępne są o skoku w prawo jak również o skoku w lewo
 • Nr Referencyjny: Wszystkie sprężyny są identyfikowane przez unikalną referencję: typ . (De * 10) . (d * 100) . (N * 100) ; dla sprężyn skrętnych mamy dwa oznaczenia typu: litera "D" (skok w prawo) lub "G" (skok w lewo), natomiast "N" to liczba zwojów sprężyny. Przykład: D.028.020.0350 to sprężyna o skoku w prawo, średnicy zewnętrznej 2.8 mm, wykonana z drutu nierdzewnego o średnicy 0.2 mm składająca się z 3.5 zwojów.
  Materiały
 • I (Stal Nierdzewna): Nierdzewna 18/8 oznaczenie Z10 CN 18.09.
  Tolerancje
 • kąt swobodny: (+-)15 stopni
 • długość ramion: (+-)3 %
100 000 artykułów !
Zamówienia online

0.00 EUR   
Dane techniczne

  Najlepsze ceny
   Tel.: +48 221 531 088    Mapa Strony