Användare: Lösenord: Ny
  Fjädrar > Vridfjädrar


Artikelnr

 Vridfjädrar

Sökning, onlinebeställningar


       Parametrar för vridfjädrar
  Fysiska parametrar
 • d (tråddiameter): Parametern anger tjockleken på tråden som använts vid tillverkning av denna fjäder.
 • Dd (Stift): Detta värde anger maximal diameter på fjäderdornet i industriella tillämpningar. Tolerans för denna parameter är (+-)2%(vägledande).
 • Di (innerdiameter): Fjäderns innerdiameter kan beräknas genom att subtrahera två tråddiametrar med fjäderns ytterdiameter. Innerdiametern minskar under fjäderns arbete till dornets storlek. Tolerans för denna parameter är (+-)2%(vägledande).
 • De (ytterdiameter): Fjäderns ytterdiameter kan beräknas genom att addera två tråddiametrar med fjäderns innerdiameter. Ytterdiametern minskar under fjäderns arbete. Tolerans för denna parameter är (+-)2% med tolerans 0,1 mm.
 • L0 (Kroppens längd): OBSERVERA: Kroppens längd ökar under fjäderns arbete. Tolerans för denna parameter är (+-)2%(vägledande).
 • Ls (benlängd): Längd som mäts från mitten på lindningarna fram till armänden. Tolerans för denna parameter är (+-)2%(vägledande).
 • An (Maximal vinkel): Maximalt tillåtet vridvinkel för fjädern i grader. Tolerans för denna parameter är (+-)15 grader(vägledande).
 • Fn (maximal kraft): Maximal tillåten kraft som kan användas på armänden hos en fjäder. Tolerans för denna parameter är (+-)15%(vägledande).
 • Mn (Maximalt vridmoment): Maximalt tillåtet vridmoment (Newton * mm). Tolerans för denna parameter är (+-)15%(vägledande).
 • R (Vinkel fjäderkonstant ): Denna parameter anger fjäderns motstånd när den arbetar. Vinkel fjäderkonstant mäts i Newton * mm / grad. Tolerans för denna parameter är (+-)15%(vägledande).
 • A1 & F1 & M1: (vinkel vid ett vridmoment och en kraft) Följande formel anger hur vinkel är beroende av vridmomentet.: A1 = M1/R. För att beräkna vridmoment som är beroende av kraft kan man använda följande formel: M = F*Ls
 • Obelastad armposition: Fjäderarmar kan i en obelastad benposition bilda med varandra följande frivinklar: 0, 90 ,180 eller 270 grader. (se ritning ovan)
 • Lindningsriktning: Alla fjädrar finns tillgängliga med höger och vänster lindningsriktning.
 • Artikelnummer: Alla fjädrar identifieras med ett unikt artikelnummer: typ . (De * 10) . (d * 100) . (N * 100) ; för vridfjädrar finns två typbeteckningar: bokstaven "D" (höger lindningsriktning) eller "G" (vänster lidningsriktning) och "N" är antalet fjädervarv. Exempel: D.028.020.0350 är en fjäder med höger lindningsriktning, ytterdiameter 2,8 mm, utförd av en rostfri tråd med diameter 0.2 mm som består av 3.5 lindningar.
  Material
 • I (Rostfritt stål): Rostfritt 18/8 beteckning Z10 CN 18.09.
  Toleranser
 • frivinkel: (+-)15 grader
 • armlängd: (+-)3 %
100 000 artiklar!
Onlinebeställningar

0.00 EUR   
Tekniska data

  Bästa priser
   Tel.: +48 534 985 712    Sitemap